Ψάξε για αινίγματα με την λέξη . . .
Αναζητησε Αινιγματα
Το χαράζω και το δέρνω και το δάκρυ του το παίρνω.
Βλέπεις το 943 ο αίνιγμα απο τα 1073 που βρέθηκαν συνολικά