Ψάξε για αινίγματα με την λέξη . . .
Αναζητησε Αινιγματα
Το στρογγυλό μου στο σκιστό σου.
Βλέπεις το 942 ο αίνιγμα απο τα 1073 που βρέθηκαν συνολικά