Τέσσερις στύλοι στη γη, δυο στον ουρανό και δυο καλά στα χέρια. Τι είναι;
Βλέπεις το 839 ο αίνιγμα απο τα 1073 που βρέθηκαν συνολικά
Ψάξε για αινίγματα με την λέξη . . .

Αναζήτησε Αινίγματα