Ψάξε για αινίγματα με την λέξη . . .
Αναζητησε Αινιγματα
Τέσσερις στέκονται, ένας σκάβει και ένας γνέθει.
Βλέπεις το 838 ο αίνιγμα απο τα 1073 που βρέθηκαν συνολικά