απο το 2009
Τέσσερις πίττες μαλακές μία ταμπουρά ένα στραυρολόξαρο.
Βλέπεις το 838 ο αίνιγμα απο τα 1064 που βρέθηκαν συνολικά
Ψάξε για αινίγματα με την λέξη . . .

Αναζήτησε Αινίγματα