απο το 2009
Τέσσερα πάνω, τέσσερα κάτω, τέσσερα φεύγουν, τέσσερα μένουν.
Βλέπεις το 837 ο αίνιγμα απο τα 1064 που βρέθηκαν συνολικά
Ψάξε για αινίγματα με την λέξη . . .

Αναζήτησε Αινίγματα