Ψάξε για αινίγματα με την λέξη . . .
Αναζητησε Αινιγματα
Τέσσερα μάτια έχει, τίποτα όμως δεν βλέπει.
Βλέπεις το 836 ο αίνιγμα απο τα 1073 που βρέθηκαν συνολικά