απο το 2009
Τέσσερα καλογεράκια, το 'να τ' άλλο κυνηγούν, μα ποτέ, ποτέ να πιάσουν, το 'να τ' άλλο δεν μπορούν.
Βλέπεις το 835 ο αίνιγμα απο τα 1064 που βρέθηκαν συνολικά
Ψάξε για αινίγματα με την λέξη . . .

Αναζήτησε Αινίγματα