απο το 2009
Τέσσερα καλογεράκια σ’ ένα γκρεμό γύριζαν, το ένα τ’ άλλο δεν το φτάνει.
Βλέπεις το 834 ο αίνιγμα απο τα 1064 που βρέθηκαν συνολικά
Ψάξε για αινίγματα με την λέξη . . .

Αναζήτησε Αινίγματα