Τα λύνω κάθονται, τα δένω φεύγουν.
Βλέπεις το 820 ο αίνιγμα απο τα 1073 που βρέθηκαν συνολικά
Ψάξε για αινίγματα με την λέξη . . .

Αναζήτησε Αινίγματα