Ψάξε για αινίγματα με την λέξη . . .
Αναζητησε Αινιγματα
Τα βουνά χιονίσανε, οι μύλοι ξεριζώθηκαν, τα δύο γίναν τρία.
Βλέπεις το 819 ο αίνιγμα απο τα 1073 που βρέθηκαν συνολικά