Τα δυο καλά στεκούμενα, τα δύο συμπερπατούμενα, τα δυο που δεν ταιριάζουνε, τα δυο που δε λαγιάζουνε.
Βλέπεις το 819 ο αίνιγμα απο τα 1073 που βρέθηκαν συνολικά
Ψάξε για αινίγματα με την λέξη . . .

Αναζήτησε Αινίγματα