Ψάξε για αινίγματα με την λέξη . . .
Αναζητησε Αινιγματα
Στρογγυλό μηδενικό, καθαρά ελληνικό, θεραπεύει φίνα, τη μικρή μας πείνα.
Βλέπεις το 806 ο αίνιγμα απο τα 1073 που βρέθηκαν συνολικά