Ψάξε για αινίγματα με την λέξη . . .
Αναζητησε Αινιγματα
Στον τοίχο κρέμεται με τίποτα δε δένεται.
Βλέπεις το 806 ο αίνιγμα απο τα 1073 που βρέθηκαν συνολικά