Στρογγυλό και μαυρουλό και γεμάτο με νερό, αν εκεί μέσα θα μπεις, δύσκολα θα ξαναβγείς.
Βλέπεις το 805 ο αίνιγμα απο τα 1073 που βρέθηκαν συνολικά
Ψάξε για αινίγματα με την λέξη . . .

Αναζήτησε Αινίγματα