απο το 2009
Σουβλωτό, μπιμπικωτό, σε θηλυκού τρύπα μπαίνει.
Βλέπεις το 787 ο αίνιγμα απο τα 1064 που βρέθηκαν συνολικά
Ψάξε για αινίγματα με την λέξη . . .

Αναζήτησε Αινίγματα