Σουβλωτό, μπιμπικωτό, σε θηλυκού τρύπα μπαίνει.
Βλέπεις το 784 ο αίνιγμα απο τα 1073 που βρέθηκαν συνολικά
Ψάξε για αινίγματα με την λέξη . . .

Αναζήτησε Αινίγματα