Ψάξε για αινίγματα με την λέξη . . .
Αναζητησε Αινιγματα
Σούβλα κρεατένια, κομμάτια σιδερένια. Τι είναι;
Βλέπεις το 783 ο αίνιγμα απο τα 1073 που βρέθηκαν συνολικά