Σκίζω, ρίζω το δαδί μου, βρίσκω νύφη και γαμπρό, πεθερά και πεθερό και τριγύρω κυκλωμένο, ρούχο πράσινο ντυμένο.
Βλέπεις το 780 ο αίνιγμα απο τα 1073 που βρέθηκαν συνολικά
Ψάξε για αινίγματα με την λέξη . . .

Αναζήτησε Αινίγματα