Ψάξε για αινίγματα με την λέξη . . .
Αναζητησε Αινιγματα
Σιδερένιο το άλογο, μπαμπακένια η ουρά του.
Βλέπεις το 779 ο αίνιγμα απο τα 1073 που βρέθηκαν συνολικά