Σκίζω, ανοίγω το δεντρό, βρίσκω νύφη και γαμπρό, πεθερά και πεθερό.
Βλέπεις το 779 ο αίνιγμα απο τα 1073 που βρέθηκαν συνολικά
Ψάξε για αινίγματα με την λέξη . . .

Αναζήτησε Αινίγματα