Ψάξε για αινίγματα με την λέξη . . .
Αναζητησε Αινιγματα
Σε ποιό ναό βρίσκονται τα οστά του προφήτη Ηλία;
Βλέπεις το 766 ο αίνιγμα απο τα 1073 που βρέθηκαν συνολικά