Σε ποιό πράγμα διαφέρουν οι πέτρες που είναι στα ποτάμια απ’ τις άλλες;
Βλέπεις το 765 ο αίνιγμα απο τα 1073 που βρέθηκαν συνολικά
Ψάξε για αινίγματα με την λέξη . . .

Αναζήτησε Αινίγματα