Ψάξε για αινίγματα με την λέξη . . .
Αναζητησε Αινιγματα
Πώς λέγεται η άκρη του τυριού;
Βλέπεις το 717 ο αίνιγμα απο τα 1073 που βρέθηκαν συνολικά