Πώς λέγεται εκείνος που γυρίζει γύρω από έναν άνδρα;
Βλέπεις το 716 ο αίνιγμα απο τα 1073 που βρέθηκαν συνολικά
Ψάξε για αινίγματα με την λέξη . . .

Αναζήτησε Αινίγματα