Ψάξε για αινίγματα με την λέξη . . .
Αναζητησε Αινιγματα
Ποιος παίρνει μισθό χωρίς να εργάζεται καμία μέρα ;
Βλέπεις το 665 ο αίνιγμα απο τα 1073 που βρέθηκαν συνολικά