Ψάξε για αινίγματα με την λέξη . . .
Αναζητησε Αινιγματα
Ποιός νομός της Ελλάδας θυμίζει μαγνήτη;
Βλέπεις το 664 ο αίνιγμα απο τα 1073 που βρέθηκαν συνολικά