Ψάξε για αινίγματα με την λέξη . . .
Αναζητησε Αινιγματα
Ποια λέξη έχει τέσσερις συλλαβές κι όμως περιέχει εικοσιτέσσερα γράμματα ;
Βλέπεις το 564 ο αίνιγμα απο τα 1073 που βρέθηκαν συνολικά