Ψάξε για αινίγματα με την λέξη . . .
Αναζητησε Αινιγματα
Ποια λέξη θα σχηματιστεί, όταν σε έναν τράγο κρεμάσουμε ένα γούδι;
Βλέπεις το 563 ο αίνιγμα απο τα 1073 που βρέθηκαν συνολικά