Ψάξε για αινίγματα με την λέξη . . .
Αναζητησε Αινιγματα
Πόδια έχει, χέρια έχει, κεφαλή κι ουρά δεν έχει. Τι είναι;
Βλέπεις το 543 ο αίνιγμα απο τα 1073 που βρέθηκαν συνολικά