Ψάξε για αινίγματα με την λέξη . . .
Αναζητησε Αινιγματα
Πόδια δεν έχω κι όμως κινούμαι, η καρδιά μου χτυπάει σαν τη δικιά σου.
Βλέπεις το 542 ο αίνιγμα απο τα 1073 που βρέθηκαν συνολικά