Ουρανός και γη κασέλα και στη μέση περιστέρα.
Βλέπεις το 491 ο αίνιγμα απο τα 1073 που βρέθηκαν συνολικά
Ψάξε για αινίγματα με την λέξη . . .

Αναζήτησε Αινίγματα