Ψάξε για αινίγματα με την λέξη . . .
Αναζητησε Αινιγματα
Ουρανός ατσάλι και γη πετάλι, γάτου ποδάρι και φιδιού κεφάλι. Τι είναι;
Βλέπεις το 490 ο αίνιγμα απο τα 1073 που βρέθηκαν συνολικά