απο το 2009
Ανήρ με γεννά και πατήρ υπέρ φύσιν. Ζωήν καλεί με, και θάνατον προσφέρω. Τι είναι;
Βλέπεις το 43 ο αίνιγμα απο τα 1064 που βρέθηκαν συνολικά
Ψάξε για αινίγματα με την λέξη . . .

Αναζήτησε Αινίγματα