απο το 2009
Ανεσούρδου μου τα σκέλη, σούχω τη μακρυά δεμένη και με τη σαχλοπούτα μου χτυπώ του μαλλιαρού σου.
Βλέπεις το 42 ο αίνιγμα απο τα 1064 που βρέθηκαν συνολικά
Ψάξε για αινίγματα με την λέξη . . .

Αναζήτησε Αινίγματα