Ψάξε για αινίγματα με την λέξη . . .
Αναζητησε Αινιγματα
Μου παίρνεις, μεγαλώνω, μου δίνεις, μικραίνω.
Βλέπεις το 420 ο αίνιγμα απο τα 1073 που βρέθηκαν συνολικά