Μπα, τετράποδο δεν είναι, μα έχει τέσσερα ποδάρια. Βολικά καθίζω απάνω, δίχως σέλα, χαλινάρια.
Βλέπεις το 421 ο αίνιγμα απο τα 1073 που βρέθηκαν συνολικά
Ψάξε για αινίγματα με την λέξη . . .

Αναζήτησε Αινίγματα