Ψάξε για αινίγματα με την λέξη . . .
Αναζητησε Αινιγματα
Μαυρομούτσουνο μουλάρι τα πρινάρια κοκκαλίζει.
Βλέπεις το 390 ο αίνιγμα απο τα 1073 που βρέθηκαν συνολικά