Μαυρομούτσουνο μουλάρι τα πρινάρια κοκκαλίζει.
Βλέπεις το 389 ο αίνιγμα απο τα 1073 που βρέθηκαν συνολικά
Ψάξε για αινίγματα με την λέξη . . .

Αναζήτησε Αινίγματα