Ψάξε για αινίγματα με την λέξη . . .
Αναζητησε Αινιγματα
Μακρύ μακρύ σαν άντερο και στρογγυλό σαν κόσκινο.
Βλέπεις το 380 ο αίνιγμα απο τα 1073 που βρέθηκαν συνολικά