Μακρύ μακρύ σαν άντερο και στρογγυλό σαν κόσκινο.
Βλέπεις το 379 ο αίνιγμα απο τα 1073 που βρέθηκαν συνολικά
Ψάξε για αινίγματα με την λέξη . . .

Αναζήτησε Αινίγματα