απο το 2009
Μακρύ μακρύ σαν άντερο και στρογγυλό σαν κόσκινο.
Βλέπεις το 380 ο αίνιγμα απο τα 1064 που βρέθηκαν συνολικά
Ψάξε για αινίγματα με την λέξη . . .

Αναζήτησε Αινίγματα