απο το 2009
Μακρουλή ή στρογγυλή, κόκκινη και παχουλή, μέσα γεμάτη από φλωράκια, κι από μικροσουσαμάκια.
Βλέπεις το 379 ο αίνιγμα απο τα 1064 που βρέθηκαν συνολικά
Ψάξε για αινίγματα με την λέξη . . .

Αναζήτησε Αινίγματα