Ανεβαίνει, κατεβαίνει και στην ίδια θέση μένει.
Βλέπεις το 38 ο αίνιγμα απο τα 1073 που βρέθηκαν συνολικά
Ψάξε για αινίγματα με την λέξη . . .

Αναζήτησε Αινίγματα