Ψάξε για αινίγματα με την λέξη . . .
Αναζητησε Αινιγματα
Ανεβαίνει, κατεβαίνει και στη ίδια θέση μένει. Τι είναι;
Βλέπεις το 37 ο αίνιγμα απο τα 1073 που βρέθηκαν συνολικά