Ψάξε για αινίγματα με την λέξη . . .
Αναζητησε Αινιγματα
Κολοβό κι αμάλλιαστο.
Βλέπεις το 356 ο αίνιγμα απο τα 1073 που βρέθηκαν συνολικά