Ψάξε για αινίγματα με την λέξη . . .
Αναζητησε Αινιγματα
Θάλασσα χωρίς νερό, και πόλεις δίχως σπίτια.
Βλέπεις το 332 ο αίνιγμα απο τα 1073 που βρέθηκαν συνολικά