Θάλασσα χωρίς νερό, και πόλεις δίχως σπίτια.
Βλέπεις το 331 ο αίνιγμα απο τα 1073 που βρέθηκαν συνολικά
Ψάξε για αινίγματα με την λέξη . . .

Αναζήτησε Αινίγματα