απο το 2009
Έξω, έξω μαλακό, από μέσα χνουδερό και μέσα ένα κομμάτι φαΐ.
Βλέπεις το 273 ο αίνιγμα απο τα 1064 που βρέθηκαν συνολικά
Ψάξε για αινίγματα με την λέξη . . .

Αναζήτησε Αινίγματα