απο το 2009
Εξήντα έξι πέρδικες, τριακόσια περιστέρια μέσα σε δώδεκα φωλιές ένα αυγό κλωσάνε.
Βλέπεις το 272 ο αίνιγμα απο τα 1064 που βρέθηκαν συνολικά
Ψάξε για αινίγματα με την λέξη . . .

Αναζήτησε Αινίγματα