Είναι μια συκιά, τη μέρα διόλου σύκα και τη νύκτα είναι γεμάτη.
Βλέπεις το 229 ο αίνιγμα απο τα 1073 που βρέθηκαν συνολικά
Ψάξε για αινίγματα με την λέξη . . .

Αναζήτησε Αινίγματα