Ψάξε για αινίγματα με την λέξη . . .
Αναζητησε Αινιγματα
Είναι μια Ευρωπαϊκή πόλη, δίχως συντροφιά.
Βλέπεις το 228 ο αίνιγμα απο τα 1073 που βρέθηκαν συνολικά