Ψάξε για αινίγματα με την λέξη . . .
Αναζητησε Αινιγματα
Γεννιέται στα λουλούδια κι πεθαίνει στην εκκλησία.
Βλέπεις το 127 ο αίνιγμα απο τα 1073 που βρέθηκαν συνολικά